Tagalog

Tagalog

Umiiral at binabalak na mga panukala sa agtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng lahi

Korporasyon sa Pagrerehistro ng Internet sa Hong Kong Limited (Hong Kong Internet Registration Corporation Limited)

 

Ang Korporasyon sa Pagrerehistro ng Internet sa Hong Kong Limited (HKIRC) ay isang korporasyong hindi kumikita at hindi itinatag ng batas na itinalaga ng Pamahalaan ng HKSAR upang mangasiwa at mamahala sa lahat ng mga pangalan ng internet domain sa ilalim ng country-code sa nakatataas na mga domain para sa Hong Kong (“.hk” at “.香港”).

 

Mga Serbisyong May Kinalaman
  • Ang HKIRC ay nagbibigay ng mga serbisyong pagrerehistro sa pamamagitan ng tagapagtala nito para sa mga pangalan ng domain na nagtatapos sa “.com.hk, “.org.hk, “.gov.hk”, “.edu.hk”, “.net.hk”, “.idv.hk”, “公司.香港”, “.組織.香港”, “.政府.香港”, “.教育.香港”, “.網絡.香港”, “.個人.香港”, “.hk” and “.香港”.
Umiiral na Mga Panukala
  • Ang mga pangunahing wika sa komunikasyon para sa aming mga kliyenteng indibidwal at organisasyon ay Ingles at Tsino (Cantonese at Putonghua).
Pagtatasa ng Gawain sa Hinaharap
  • Ang pagsusuri tulad ng bilang ng mga katanungang kinailangan sa iba’t ibang wika ay pana-panahong isasagawa upang matiyak na ang kalidad ng serbisyo ay hindi mag-iiba dahil sa pinagmulang lahi ng kliyente.
Mga Karagdagang Panukalang Ipinatupad/ Ipatutupad
  • Ang mga kinatawan ng serbisyo para sa mga kustomer ay inatasang tiyakin na ang kalidad ng serbisyo ay hindi mag-iiba dahil sa pinagmulang lahi ng kliyente.
  • Kami ay nakipag-ugnay sa Hong Kong Christian Service upang magbigay ng serbisyong pagsasalin sa sandaling kakailanganin. Papalitan namin ang mga website upang ang mga tagagamit na hindi nakapagsasalita ng Ingles at Tsino ay makakakuha ng mga serbisyo sa wika.

 

Para sa mga katanungan tungkol sa mga umiiral at binabalak na mga panukala sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng lahi, mangyaring makipag-ugnay kay G. Derrick Yuen, Tagapamahala ng Proyekto sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan -

 

Telepono:  2319 2303
Fax: 2319 2626
Email: info@hkirc.hk
Adres sa Koreo: Hong Kong Internet Registration Corporation Limited
Unit 501, Level 5, Core C, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong

 

Korporasyon sa Pagrerehistro ng Internet sa Hong Kong Limited
Hunyo 2021