ไทย

ไทย

มาตรการที่มีอยู่และแผนงาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

บริษัท จดทะเบียนอินเตอร์เน็ตฮ่องกง จำกัด (ฮ่องกง อินเทอร์เน็ต รีจิสเตชั่น คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด)

 

บริษัท จดทะเบียนอินเทอร์เน็ตฮ่องกง จำกัด (HKIRC) เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ได้จัดตั้งตามกฎหมายที่กำหนดโดยรัฐบาลฮ่องกง HKSAR เพื่อจัดการและดำเนินการด้านชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ภายใต้โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศสำหรับฮ่องกง (“.hk” และ “.香港”).

 

บริการที่ เกี่ยวข้อง
  • HKIRC ให้บริการจดทะเบียนผ่านผู้รับจดทะเบียนสำหรับโดเมนที่มีชื่อลงท้ายด้วย “.com.hk, “.org.hk, “.gov.hk”, “.edu.hk”, “.net.hk”, “.idv.hk”, “公司.香港”, “.組織.香港”, “.政府.香港”, “.教育.香港”, “.網絡.香港”, “.個人.香港”, “.hk” และ “.香港”
มาตรการที่มีอยู่
  • ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและองค์กรของเราคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน (กวางตุ้งและจีนกลาง)
การประเมิน การทำงานในอนาคต
  • การประเมินผล เช่น จำนวนของการสอบถามข้อมูลที่ต้องใช้ในภาษาต่างๆ จะต้องดำเนินการเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณภาพการให้บริการจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากภูมิหลังทางเชื้อชาติของลูกค้า
มาตรการ เพิ่มเติม ที่ใช้อยู่/ จะนำมาใช้
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะได้รับการอบรมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณภาพการให้บริการจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากภูมิหลังทางเชื้อชาติของลูกค้า
  • พวกเราได้ร่วมมือกับฮ่องกงคริสเตียนเซอร์วิส เพื่อให้ บริการแปลภาษาตามความต้องการ พวกเราจะเปลี่ยนเว็บไซต์ของ HKIRC ดังนั้นผู้ใช้บริการที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็สามารถใช้บริการด้านภาษาได้

 

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการที่มีอยู่และแผนงาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติโปรดติดต่อ คุณเดอร์ริก หยูน (Derrick Yuen) ผู้จัดการโครงการผ่านช่องทางต่อไปนี้ -

 

โทรศัพท์:  2319 2303
แฟ็กซ์: 2319 2626
อีเมล: info@hkirc.hk
ที่อยู่: Hong Kong Internet Registration Corporation Limited
Unit 501, Level 5, Core C, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong

 

บริษัท จดทะเบียนอินเทอร์เน็ตฮ่องกง จำกัด
มิถุนายน 2021